Biskop Ole E. Borgens samlinger

Biskop Ole E. Borgens samlinger Tidligere biskop Ole E. Borgen gav i sin tid hele boksamlingen samt et stort antall pappesker med dokumenter og effekter til Metodisme- historisk selskap.Et årelangt arbeid startet med å ordne og katalogisere innholdet. Bøkene er registrert i bokdatabasen og utgjør sammen med Metodisme- historisk samlings tidligere innsamlete bøker og bøkene Metodistkirkens Studiesenter har, et bibliotek med xxxx antall bind. Innholdet i boksamlingen er søkbar på yyyyy.

Dokumentarkivet inneholder et stort antall dokumenter som er ordnet i en egen samling. Her finnes protokoller fra møter i biskopsrådet, korrespondanse med personer fra hele verden. forsknigsmateriale omkring John Wesley, kildemateriale til nordmenn og svenskers utvandring til USA.

Av gjenstander kan nevnes biskopens klubbe, preste- og biskopsdrakt, bilder etc.

 

Professor Peder Borgens boksamling

Professor Peder Borgens boksamling Professor Peder Borgen er bror til biskop Ole E. Borgen. Han studerte teologi ved Teologisk fakultet i Oslo og tok embedseksamen i 1953. Han var den første metodist og det første medlem av noen norsk frikirke som tok den teologiske doktorgrad ved et norsk universitet. (Universitetet i Oslo 1966). Da hadde han allerede en PhD ved Drew University, Madison, New Jersey, USA fra 1956. Han tjenestegjorde som metodistprest i Harstad fra 1956 til 1958 før han ble forskningsstipendiat i Oslo mellom 1958 og 1962. I 1967 ble han førstelektor ved Universitetet i Bergen i strid med norsk lov siden han ikke var lutheraner. Loven fra 1894 om embedsmenns trosbekjennelse krevde tilslutning til luthersk konfersjon for universitetslærere innen teologi og kristendom. Lovverket ble endret og i 1973 ble han professor ved Universitetet i Trondheim. Som pensjonist bosatte han seg på Lillestrøm der han var født og vokste opp.

Borgen har forsket på Dødehavsrullene og fra 1995 har han vært medlem av Board of Advisors i The Dead Sea Scrolls' Foundation. Hans populærfaglige forfatterskap omfatter foruten teologi og avholdsspørsmål også samenes historie; det første nordiske samemøte ble holdt i Trondheim metodistkirke i 1917. Borgen har nådd en betydelig internasjonal anerkjennelse. Han er eneste nordmann som har blitt valgt til president i  Det internasjonale selskap for nytestamentlige studier.

I Peder Borgens samling finnes alle bøker han er forfatter for, bøker der han har et bidrag og bøker/skrifter han har hatt redaksjonelt ansvar for.

 

Powered by Cornerstone