Forsiden>Kontakt oss>Hvem vi er

Hvem vi er

Metodistkirken i Norges offisielle organ med ansvar for å ta vare på kirkens historiske materiale.

Metodisme-historisk selskap er et organ underlagt Metodistkirken i Norge. Vi har ansvar for å sørge for at opplysninger og kildemateriale om kirkens virksomhet i Norge blir tatt vare på. Vårt arkiv som finnes i Akersbakken 37 i Oslo inneholder forskjellige typer materiale. Du kan finne flere opplysninger om dette under "Arkiv/Boksamling".

Vi har ingen fast administrasjon knyttet til arkivet, men kan fremskaffe materiale til gjennomsyn etter nærmere avtale.

Kontaktperson er Thor Bernhard Tobiassen http://metodisme-historisk.inprogress.net/kontakt/styret

Powered by Cornerstone