Biografier

Biografiene som presenteres her, er i første omgang kopi av det som er trykt i boken "Strømme af Naade". Boken kom ut på "Den religiøse Traktatforening" i 1897. Traktatforeningen var forløperen til Norsk Forlagsselskap (Metodistkirkens i Norges eget forlag). Biografiene har en annen form enn vi ville gitt dem i dag. I hvilken grad de er skrevet av personene selv, eller de er utformet av redaktøren, er ikke like lett å si. Man får tilgang til noen fakta, men formen "metodistprest" styrer mye av beskrivelsen. 

De som fikk plass i "Strømme af Naade" var på langt nær alle de som spilte en viktig rolle i kirkens tidlige fase. Vi vil komme tilbake til flere av disse etter hvert.

Powered by Cornerstone