Personer

Her vil vi etter hvert presentere diverse biografiske opplysninger om forskjellige av kirkens tillitsmenn opp gjennom tidene. I første omgang blir det biskoper, tilsynsmenn og pastorer.

Powered by Cornerstone