Metodisme- historisk selskaps samling

Metodisme- historisk selskaps samling består av flere deler:

Bildesamling

Personer og bygninger

Bok- og litteratursamling:

Metodistkirken hadde i mange år sitt eget forlag - Norsk Forlagsselskap. Det ble utgitt diverse litteratur opp gjennom tidene og det meste av dette finnes det eksemplarer av i arkivet. Dessuten har flere prester gitt av sin egen samling, noe som har gir et inntrykk av hvilken litteratur som fantes innen presteskapet på noen tidspunkt i kirkens historie. Bøkene er i dag registrert i egen database som er søkbar gjennom Metodistkirkens bibliotek

Biskop Ole Borgens samling - se egen omtale

Professor Peder Borgens bokgave - se egen omtale

Eksempler på serier:

Evangelisk Kirketidende (forløper til Kristelig TIdende)

Kristelig Tidende

Brobyggeren

(Barnebladet)

Årbøker

Menighetsblad fra noen menigheter.

Mastergradsoppgaver

Jubileumsskrift

Dokumentsamling

Biskop Ole Borgens dokumentarkiv - se egen omtale

Einar Anker Nilsens etterlatte papirer

Protokoller av forskjellig slag fra ulike menigheter.

Dagbøker og andre notater av noen prester.

Prekensamlinger

Lydopptak

Øyvind Brakvatnes serie "Veien gjennom Bibelen

Gjestander

Biskop Ole Borgens etterlatte effekter - se egen omtale

Diverse gjenstander innlevert fra ulike menigheter.

 

 

Powered by Cornerstone